Rentmeester

Verstandig verhuren is en blijft een goede investering, maar vergt actieve opvolging en brengt helaas nog te vaak voor kopzorgen met zich mee.

Als rentmeester beheren we jouw onroerende goederen met als hoofddoel je vastgoedportefeuille optimaal te laten renderen en de goede staat ervan te bewaken. Daarnaast ‘ontzorgen’ we jou door het administratief, financieel en technisch beheer over te nemen.  Wij zijn ook de contactpersoon voor jouw huurders.

Je krijgt van ons driemaandelijks een financieel overzicht en een opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen.

We zorgen voor een hoger rendement door onze professionele kennis van de huurprijzen, stipte opvolging van betalingen, correcte jaarlijkse indexering, rationele afhandeling van huurschade en vermijden van leegstand. Je verdient de beheerskosten dubbel en dik terug én  hebt een pak minder kopzorgen!

Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend voor een gesprek of offerte!